• Home
  • /
  • DIY
  • /
  • Mikä on muovihitsaus? Selitämme prosessia

Mikä on muovihitsaus? Selitämme prosessia

Muovin hitsaus vaatii erityistä ammattitaitoa ja muovin hitsaajilla on erikoisosaamisenaan erityisesti muovin hitsaus. Yleensä muovin hitsaukseen erikoistuneet hitsaajat ja yritykset palvelevat eri tavoin teollisuuden alalla toimivia yrityksiä sekä rakennusliikkeitä. Myös yksityiset ihmiset voivat ostaa palveluita muovin hitsaukseen erikoistuneilta hitsaajilta ja yrityksiltä.

Muovin hitsauksen ammattilaiset

Muovin hitsaukseen erikoistuneet ammattilaiset tekevät suunnitelman muovin käytöstä ja hitsauksesta sekä toteuttavat muovin hitsauksen. He voivat myös jatkojalostaa muovia sekä hoitaa valmiin muovituotteen asennuksen. Useat muovin hitsaamiseen erikoistuneet yritykset tarjoavat myös erilaiset korjaukset muovimateriaaleille suoraan asiakkaan omissa tiloissa, jolloin muovimateriaaleja ei tarvitse kuljettaa minnekään vaan hitsauksen ammattilaiset, jotka osaavat muovin hitsaamisen, tekevät työn nimenomaan siellä, jossa hitsattava muovikohde sijaitsee.

Laadukas työ

Muovihitsauksen ammattilainen hoitaa muovihitsauksen erityisellä ammattitaidolla ja käyttäen laadukkaita ja ympäristöä mahdollisimman pitkälle suojelevia materiaaleja työssään. Tämä varmistaa kestävän ja laadukkaan lopputuloksen.

Muovihitsaustekniikat

Muovihitsauksen tekemiseen käytetään erilaisia tekniikoita ja siihen tarvitaan myös monen laista osaamista. Jokaiseen muovihitsauksen kohteeseen käytetään juuri siihen sopivinta tekniikkaa sen mukaan millainen hitsattava kohde on. Erilaisia muovihitsaustekniikoita ovat esimerkiksi se, että hitsaus suoritetaan käsin. Muita tekniikoita ovat ekstruuderihitsaus ja puskuhitsaus. Muovihitsauksen erilaiset tekniikat vaativat pitkää opettelua ja vain alan rautaisimmat ammattilaiset voivat muovihitsausta edes tehdä. Muovin hitsauksessa voi mennä moni asia pieleen ja siksi työ on ehdottoman tärkeää jättää alan ammattilaisille. Näin varmistetaan kestävä ja laadukas lopputulos ja työn jälki vastaa varmasti hitsattavan työn tilaajan toiveita.

Lisää muovihitsauksesta

Hitsattavia muovikohteita on paljon erilaisia. Muovihitsauksella voidaan hitsata tai korjata esimerkiksi erilaisia muovi – ja ilmastointiputkia. Muovihitsaus soveltuu erinomaisesti myös teknisten muovien hitsaamiseen sekä teknisten muovien hitsaukseen. Erittäin paljon muovihitsausta käytetään myös muovin korjauksessa. Muita esimerkkejä muovin hitsauksesta on myös muoviosien valmistus ja muovityöt. Lisäksi myös tekniset muovit ovat muovihitsauksella hitsattavia muoveja. Muovihitsaukseen tarvitaan ammattitasoisia työkaluja erityisosaamista. Periaatteessa voi kuitenkin ajatella, että kaikkia kestomuoveja voidaan hitsata erilaisilla työtavoilla.

silmälasit

Työvaiheet

Muovihitsaus toimii periaatteessa yksinkertaisuudessaan niin, että muovia lämmitetään niin kauan, että muovi saavuttaa sulamispisteensä. Sen jälkeen eri keinoja käyttämällä muovi liitetään toiseen muoviin hitsaamalla muoviset osat sulina kiinni toisiinsa. Tätä käytetään esimerkiksi putkistoa hitsatessa, jolloin vuotavia saumoja ei jää eri osien väliin tai saumoihin. Tätä muovin hitsaustekniikkaa kutsutaan puskuhitsaukseksi. Myös muhvihitsaus ja sähkömuhvihitsaus sopivat tähän hitsaustarkoitukseen. Muovihitsausta käytetään myös erilaisten muovisten kalvojen, muovilevyjen sekä muiden muovituotteiden hitsaukseen erilaisia muovihitsaustekniikoita käyttäen. Näitä ovat edellisten tekniikoiden lisäksi ekstruudaus ja lankahitsaus.

Oppiminen

Muovihitsauksen ammattilaiseksi kasvaminen vie aikaa ja muovihitsauksen koulutus on erinomaisen tärkeä alku. Muovihitsauksen opiskelu vie aikaa ja koulutuksessa käydään läpi kaikki mahdolliset tekniikat, joilla muovihitsausta voidaan tehdä. Jokainen eri tekniikka opiskellaan huolella ja sen jälkeen, kun teoria on hallussa, aletaan opiskelussa keskittymään harjoitteluun. Tämä onkin paras mahdollinen tapa oppia erilaiset tekniikat. Erilaiset muoviseokset tarvitsevat erilaiset tekniikat ja harjoittelemalla riittävästi, jokainen muovihitsauksen ammattilainen pääsee hyvin jyvälle siitä, millaista tekniikkaa kulloinkin olisi hyvä käyttää. Oikean tekniikan oppiminen ja käyttäminen varmistaa hitsattavalle muoviliitokselle parhaan mahdollisen keston eikä esimerkiksi ylimääräisiä vuotoja tai säröjä pääse syntymään. Erilaisten muoviseosten tunteminen ja tunnistaminen on siis arvossaan täysin arvaamattomassa, koska jos epähuomiossa hitsaa väärällä tekniikalla muoviseosta, saattaa syntyä kylmäjuotos joka saattaa aiheuttaa ongelmia tai suuria vahinkoja vuosien kuluessa.

Muovihitsauksen käyttö

Muovihitsausta käytetään monessa eri kohteessa ja yksi näistä on autoteollisuus. Autoteollisuus käyttää jatkuvasti enemmän ja enemmän muovia metallin sijaan erilaisissa osissa autoa. Auton lokasuojat ja puskurit ovatkin nykyään lähes poikkeuksetta muovia, kun vielä muutama vuosikymmen sitten nämä olivat aina peltiä. Muoviosien käytön etuina on peltiin verrattuna sen keveys ja keveys onkin yksi auton valmistuksen tärkeistä trendeistä tällä hetkellä. Näiden muoviosien korjaaminen on yleensä järkevämpää, kuin koko osien vaihto ja on suositeltavaa teettää muovin hitsausta ammattilaisella sen sijaan, että alkaisi korjaamaan muoviosia itse. Ammattilainen tekee korjaukset kestävästi ja niin, että rikkoontunutta kohtaa ei välttämättä edes huomaa jälkikäteen. Tässäkin tärkeässä roolissa on se, että muoviosat sulatetaan, jolloin ne saa jälleen sauma-aineella liitettyä takaisin toisiinsa.